Domovská stránka

  O nás
  Spoločnosť KOHAS s.r.o., poskytuje svoje služby v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a usporiadateľskej služby. Odbornú činnosť vykonáva vo viacerých odvetviach a pre rôzne skupiny zákazníkov od roku 1996. V roku 2002 došlo k pretransformovaniu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť KOHAS s.r.o., rieši predmetnú problematiku na základe požiadaviek zákazníka, od základného až po komplexné zabezpečenie v súlade s právnymi predpismi a súvisiacou legislatívou. Vždy sa snaží predložiť pre daného klienta optimálne riešenie na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.
  Po vzájomnej dohode je možné kedykoľvek poskytnúť podrobnejšie informácie o ponúkaných službách, prípadne vykonať názornú prezentáciu ponúkaných technických zariadení. Pracovníci spoločnosti KOHAS s.r.o. sa pravidelne zúčastňujú na odborných prípravách, ktoré im umožňujú zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy a riešiť problematiku, ktorá vzniká pri inštalácii alebo užívaní jednotlivých druhov technických zariadení, prípadne pri poskytovaní služieb, ktoré spoločnosť vykonáva. Spoločnosť KOHAS s.r.o., spĺňa prostredníctvom svojich zamestnancov požiadavky odbornej spôsobilosti na vykonávanie Usporiadateľských činností a protipožiarnych hliadok. Špecialisti spoločnosti KOHAS s.r.o. sú odborníkmi na vypracovanie požiarnych projektov a technických správ, výkon kontrol, opráv a plnenia požiarno-technických zariadení a výkonov funkcií v oblastiach Ochrany pred požiarmi a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetky vydané osvedčenia a oprávnenia o odbornej spôsobilosti spoločnosti sú potvrdené autorizovanými orgánmi podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.
  V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných služieb, sa prosím s dôverou obráťte na našu spoločnosť, radi Vám odborne poradíme a pomôžeme.
  Služby
  Predaj
  © 2024 KOHAS s.r.o. Všetky práva vyhradené.

  Main Menu